Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u op de hoogte te zijn van de volgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Photoplaces.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de cheap lexapro canada schade die eventueel wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De inhoud op Photoplaces.be wordt grotendeels bepaald en buy levitra where geschreven door de gebruikers zelf. Photoplaces.be doet er alles aan om deze ten gepaste tijde te modereren, maar niettemin kan ze de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en doet dit dan ook niet. Photoplaces.be draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Evenmin kan Photoplaces.be aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking) door derden of mogelijk ook andere bezoekers. Noch kan Photoplaces verantwoordelijk zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt in geval van een virus of elke andere vorm van overmacht.

Indien op deze site links voorkomen naar andere websites, biedt Photoplaces.be geen enkele garantie over deze websites en noch over hun inhoud, noch over de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien u registreert op Photoplaces.be wordt er gebruik gemaakt van uw emailadres en gevraagd een paswoord aan te maken. Uw email-adres zal onder normale omstandigheden nooit aan derden worden overgemaakt, noch worden weergegeven op de website, noch worden gebruikt met betrekking tot spam. De enigen die lowest price for brand cialis toegang hebben tot zowel uw paswoord als uw emailadres zijn de beheerders van deze site. In geval van hacking of inbreuk in de database door derden of andere bezoekers is Photoplaces.be niet verantwoordelijk voor het eventuele stelen of kraken van uw paswoord en/of emailadres en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt dan ook aangeraden om nooit hetzelfde paswoord te kiezen als het paswoord dat u gebruikt voor belangrijke doeleinden.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot Photoplaces.be, zowel de inhoud als de viagra discount canada for sale vorm, de weergegeven informatie en de afbeeldingen zijn eigendom van Photoplaces.be en/of van derden die hun inhoud en levitra canada eventuele afbeelding hierop plaatsen. Het is bijgevolg verboden alles wat erop te vinden is in zijn geheel of fastest delivery purchasing cialis online gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Tevens is where to purchase viagra online het ten allen tijde verboden deze te verkopen. Het verspreiden van deze informatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Deze website en al zijn gevolgen vallen onder de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn daarom bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich qua informatie dan ook uitsluitend tot Belgische bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Photoplaces.be maakt gebruik van Google Maps. Deze technologie valt onder de gebruiksvoorwaarden van Google Maps zelf en Photoplaces.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de werking hiervan noch voor de eventuele schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Nieuwe leden

 1. MikMahieu
  MikMahieu
  0 locaties
 2. PetGraebner
  PetGraebn…
  0 locaties
 3. Natje_9999
  Natje_999…
  0 locaties
 4. JurSchnabel
  JurSchnab…
  0 locaties
 5. Jacoba
  Jacoba
  0 locaties
 6. JasSpeecke
  JasSpeeck…
  0 locaties
 7. ShaBogaert
  ShaBogaer…
  0 locaties
 8. PetVervoort
  PetVervoo…
  0 locaties
 9. TomMylle
  TomMylle
  0 locaties
 10. ErnestMof
  ErnestMof
  0 locaties

Onlangs gezegd

 1. JasSpeecke
  JasSpeecke op Het Schollaertshof: Het is 2 jaar geleden verkocht. Ze zijn bezig met…
 2. SteGillioen
  SteGillioen op gare de Montzen: geen treinen meer ter plaatse, is leeg…
 3. Moushy Moushy op Abandoned: Ik heb deze plek bezocht, eerst wel toestemming…
 4. stefkeh
  stefkeh op Autokerkhoven Chatillon: Klopt, ik ben er ook al geweest in 2012 en er…
 5. MicDe Deckers
  MicDe Deckers op Oud-ziekenhuis Neerpelt: wij zijn net terug van het oud ziekenhuis (en oud…
 6. JanReggens
  JanReggens op Oud-ziekenhuis Neerpelt: Jan, met dit gebouw bedoelt u welke ? 
 7. Jirko
  Jirko op PJ Schott en FIlls tannerie: RomPolman, stuur me even iets en ik bezorg jou de…
 8. TanDe Vylder
  TanDe Vylder op gare de Montzen: Heeft iemand het adres?