Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u op de hoogte te zijn van de volgende disclaimer, bactrim cheapest lowest price deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Photoplaces.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de cheapest uk supplier levitra schade die eventueel wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De inhoud op Photoplaces.be wordt grotendeels bepaald en geschreven door de gebruikers zelf. Photoplaces.be doet er alles aan om deze ten gepaste tijde te modereren, maar niettemin kan ze de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en buy online viagra cheap visa de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en doet dit dan ook niet. Photoplaces.be draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Evenmin kan Photoplaces.be aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking) door derden of mogelijk ook andere bezoekers. Noch kan Photoplaces verantwoordelijk zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt in geval van een virus of elke andere vorm van overmacht.

Indien op deze site links voorkomen naar andere websites, biedt Photoplaces.be geen enkele garantie over deze websites en noch over hun inhoud, noch over de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien u registreert op Photoplaces.be wordt er gebruik gemaakt van uw emailadres en gevraagd een paswoord aan te maken. Uw email-adres zal onder normale omstandigheden nooit aan derden worden overgemaakt, noch worden weergegeven op de website, noch worden gebruikt met betrekking tot spam. De enigen die toegang hebben tot zowel uw paswoord als uw emailadres zijn de beheerders van deze site. In geval van hacking of inbreuk in de database door derden of andere bezoekers is Photoplaces.be niet verantwoordelijk voor het eventuele stelen of kraken van uw paswoord en/of emailadres en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt dan ook aangeraden om nooit hetzelfde paswoord te kiezen als het paswoord dat u gebruikt voor belangrijke doeleinden.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot Photoplaces.be, zowel de inhoud als de cialis cheapest vorm, de weergegeven informatie en de afbeeldingen zijn eigendom van Photoplaces.be en/of van derden die hun inhoud en eventuele afbeelding hierop plaatsen. Het is bijgevolg verboden alles wat erop te vinden is in zijn geheel of genuine viagra no prescription gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en generic viagra uk niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Tevens is levitra by mail het ten allen tijde verboden deze te verkopen. Het verspreiden van deze informatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Deze website en al zijn gevolgen vallen onder de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn daarom bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich qua informatie dan ook uitsluitend tot Belgische bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Photoplaces.be maakt gebruik van Google Maps. Deze technologie valt onder de gebruiksvoorwaarden van Google Maps zelf en Photoplaces.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de werking hiervan noch voor de eventuele schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Nieuwe leden

 1. _Elke_
  _Elke_
  0 locaties
 2. Wouter De Prins Wouter De…
  1 locatie
 3. Pamelapr
  Pamelapr
  0 locaties
 4. SarGommers
  SarGommer…
  0 locaties
 5. SanDenissen
  SanDeniss…
  0 locaties
 6. KevMaes
  KevMaes
  0 locaties
 7. Howardmype
  Howardmyp…
  0 locaties
 8. jadeg
  jadeg
  0 locaties
 9. ChrDeconinck
  ChrDeconi…
  0 locaties
 10. Robertpa
  Robertpa
  0 locaties

Onlangs gezegd

 1. RenVerberne
  RenVerberne op Oud Belastingskantoor Neerpelt: Is het nog toegankelijk? Heb zondag een shoot en…
 2. HeiVanderbeken
  HeiVanderbeken op Garage Maes te Doel: Zou dit nog bestaan? 
 3. HeiVanderbeken
  HeiVanderbeken op transfo zwevegem: Inderdaad 250 € als je er een fotoshoot wil…
 4. HeiVanderbeken
  HeiVanderbeken op Abandoned: Ziet er mooi uit :-) heb je contactgegevens van de…
 5. nekes
  nekes op Waterschei Oude Mijn Site: Is nog altijd te doen , ben er onlangs nog binnen…
 6. DinoGraphy
  DinoGraphy op Waterschei Oude Mijn Site: Ben er toch al eens binnen geweest... In het…
 7. FraLeeman
  FraLeeman op Verlaten treinstation (Hombourg): Deze locatie lijkt nu een restaurant te zijn:…
 8. VanDemets
  VanDemets op Kosmos: Ik ben onlangs geweest naar Kosmos. Gebouw staat…