Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u op de hoogte te zijn van de volgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Photoplaces.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de Amoxil online usa schade die Buy Amoxil eventueel wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De inhoud op Photoplaces.be wordt grotendeels bepaald en Amoxil online usa geschreven door de gebruikers zelf. Photoplaces.be doet er alles aan om deze ten gepaste tijde te modereren, maar niettemin kan ze de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en doet dit dan ook niet. Photoplaces.be draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Evenmin kan Photoplaces.be aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking) door derden of mogelijk ook andere bezoekers. Noch kan Photoplaces verantwoordelijk zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt in geval van een virus of elke andere vorm van overmacht.

Indien op deze site links voorkomen naar andere websites, biedt Photoplaces.be geen enkele garantie over deze websites en noch over hun inhoud, noch over de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien u registreert op Photoplaces.be wordt er gebruik gemaakt van uw emailadres en gevraagd een paswoord aan te maken. Uw email-adres zal onder normale omstandigheden nooit aan derden worden overgemaakt, noch worden weergegeven op de website, noch worden gebruikt met betrekking tot spam. De enigen die toegang hebben tot zowel uw paswoord als uw emailadres zijn de beheerders van deze site. In geval van hacking of inbreuk in de database door derden of andere bezoekers is Photoplaces.be niet verantwoordelijk voor het eventuele stelen of kraken van uw paswoord en/of emailadres en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt dan ook aangeraden om nooit hetzelfde paswoord te kiezen als het paswoord dat u gebruikt voor belangrijke doeleinden.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot Photoplaces.be, zowel de inhoud als de Avodart online usa vorm, de weergegeven informatie en de afbeeldingen zijn eigendom van Photoplaces.be en/of van derden die hun inhoud en Buy Celebrex eventuele afbeelding hierop plaatsen. Het is bijgevolg verboden alles wat erop te vinden is in zijn geheel of Buy Amoxil gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Tevens is Avodart online usa het ten allen tijde verboden deze te verkopen. Het verspreiden van deze informatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Deze website en al zijn gevolgen vallen onder de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn daarom bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich qua informatie dan ook uitsluitend tot Belgische bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Photoplaces.be maakt gebruik van Google Maps. Deze technologie valt onder de gebruiksvoorwaarden van Google Maps zelf en Photoplaces.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de werking hiervan noch voor de eventuele schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Nieuwe leden

 1. SteGillioen
  SteGillio…
  0 locaties
 2. Moushy Moushy
  1 locatie
 3. MarFrans
  MarFrans
  0 locaties
 4. NatCeuterick
  NatCeuter…
  0 locaties
 5. MarSuy
  MarSuy
  0 locaties
 6. EugReuters
  EugReuter…
  0 locaties
 7. stefkeh
  stefkeh
  0 locaties

 8. 0 locaties
 9. SanHaarbosch
  SanHaarbo…
  0 locaties
 10. noradedecker@hotmail.com
  noradedec…
  0 locaties

Onlangs gezegd

 1. SteGillioen
  SteGillioen op gare de Montzen: geen treinen meer ter plaatse, is leeg…
 2. Moushy Moushy op Abandonned: Ik heb deze plek bezocht, eerst wel toestemming…
 3. stefkeh
  stefkeh op Autokerkhoven Chatillon: Klopt, ik ben er ook al geweest in 2012 en er…
 4. MicDe Deckers
  MicDe Deckers op Oud-ziekenhuis Neerpelt: wij zijn net terug van het oud ziekenhuis (en oud…
 5. JanReggens
  JanReggens op Oud-ziekenhuis Neerpelt: Jan, met dit gebouw bedoelt u welke ? 
 6. Jirko
  Jirko op PJ Schott en FIlls tannerie: RomPolman, stuur me even iets en ik bezorg jou de…
 7. TanDe Vylder
  TanDe Vylder op gare de Montzen: Heeft iemand het adres? 
 8. Michjeje
  Michjeje op Oud Belastingskantoor Neerpelt: Mijn vriendinnen en ik wouden er laatst…