Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u op de hoogte te zijn van de volgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Photoplaces.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die eventueel wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De inhoud op Photoplaces.be wordt grotendeels bepaald en geschreven door de gebruikers zelf. Photoplaces.be doet er alles aan om deze ten gepaste tijde te modereren, maar niettemin kan ze de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en doet dit dan ook niet. Photoplaces.be draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Evenmin kan Photoplaces.be aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking) door derden of mogelijk ook andere bezoekers. Noch kan Photoplaces verantwoordelijk zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt in geval van een virus of elke andere vorm van overmacht.

Indien op deze site links voorkomen naar andere websites, biedt Photoplaces.be geen enkele garantie over deze websites en noch over hun inhoud, noch over de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien u registreert op Photoplaces.be wordt er gebruik gemaakt van uw emailadres en gevraagd een paswoord aan te maken. Uw email-adres zal onder normale omstandigheden nooit aan derden worden overgemaakt, noch worden weergegeven op de website, noch worden gebruikt met betrekking tot spam. De enigen die toegang hebben tot zowel uw paswoord als uw emailadres zijn de beheerders van deze site. In geval van hacking of inbreuk in de database door derden of andere bezoekers is Photoplaces.be niet verantwoordelijk voor het eventuele stelen of kraken van uw paswoord en/of emailadres en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt dan ook aangeraden om nooit hetzelfde paswoord te kiezen als het paswoord dat u gebruikt voor belangrijke doeleinden.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot Photoplaces.be, zowel de inhoud als de vorm, de weergegeven informatie en de afbeeldingen zijn eigendom van Photoplaces.be en/of van derden die hun inhoud en eventuele afbeelding hierop plaatsen. Het is bijgevolg verboden alles wat erop te vinden is in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Tevens is het ten allen tijde verboden deze te verkopen. Het verspreiden van deze informatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Deze website en al zijn gevolgen vallen onder de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn daarom bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich qua informatie dan ook uitsluitend tot Belgische bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Photoplaces.be maakt gebruik van Google Maps. Deze technologie valt onder de gebruiksvoorwaarden van Google Maps zelf en Photoplaces.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de werking hiervan noch voor de eventuele schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Nieuwe leden

 1. NawEL Barkani
  NawEL Bar…
  0 locaties
 2. Melisruibutt
  Melisruib…
  0 locaties
 3. Elsnaert
  Elsnaert
  0 locaties
 4. BranyUntolo
  BranyUnto…
  0 locaties
 5. GleVan Bogaert
  GleVan Bo…
  0 locaties
 6. IneVan Gucht
  IneVan Gu…
  0 locaties
 7. BarSalembier
  BarSalemb…
  0 locaties
 8. EmiVernaillen
  EmiVernai…
  0 locaties
 9. IngDelva
  IngDelva
  0 locaties
 10. Williamet
  Williamet
  0 locaties

Onlangs gezegd

 1. Gresle Gresle op Oude steenfabriek SAS, Rijkevorsel: Ik weet zelfs niet zeker of de oude fabriek nog…
 2. NawEL Barkani
  NawEL Barkani op Oude steenfabriek SAS, Rijkevorsel: Mag je ook zonder gids op een normale dag gaan…
 3. DavDe Bruyn
  DavDe Bruyn op PJ Schott en FIlls tannerie: de site van Schotte is allang niet meer…
 4. BerStroykens
  BerStroykens op Garage Maes te Doel: deze is er nog ben er over 1,5 maand geweest maar…
 5. Emmavb
  Emmavb op Oud Belastingskantoor Neerpelt: Hallo Allemaal, is deze locatie nog…
 6. Tony
  Tony op Openluchtzwembad Bloso Hofstade: 5/4/15 daar geweest. De site is volledig afgezet…
 7. RenVerberne
  RenVerberne op Oud Belastingskantoor Neerpelt: Is het nog toegankelijk? Heb zondag een shoot en…
 8. HeiVanderbeken
  HeiVanderbeken op Garage Maes te Doel: Zou dit nog bestaan?