Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bevestigt u op de hoogte te zijn van de cheap online cialis uk volgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Photoplaces.be kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die eventueel wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van de website en/of zijn inhoud.

De inhoud op Photoplaces.be wordt grotendeels bepaald en geschreven door de gebruikers zelf. Photoplaces.be doet er alles aan om deze ten gepaste tijde te modereren, maar niettemin kan ze de juistheid, de geldigheid, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en doet dit dan ook niet. Photoplaces.be draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Evenmin kan Photoplaces.be aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking) door derden of mogelijk ook andere bezoekers. Noch kan Photoplaces verantwoordelijk zijn voor de mogelijk schadelijke gevolgen hiervan. Hetzelfde geldt in geval van een virus of elke andere vorm van overmacht.

Indien op deze site links voorkomen naar andere websites, biedt Photoplaces.be geen enkele garantie over deze websites en purchase viagra 100 mg noch over hun inhoud, noch over de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien u registreert op Photoplaces.be wordt er gebruik gemaakt van uw emailadres en gevraagd een paswoord aan te maken. Uw email-adres zal onder normale omstandigheden nooit aan derden worden overgemaakt, noch worden weergegeven op de website, noch worden gebruikt met betrekking tot spam. De enigen die toegang hebben tot zowel uw paswoord als uw emailadres zijn de beheerders van deze site. In geval van hacking of inbreuk in de viagra discount generic database door derden of andere bezoekers is Photoplaces.be niet verantwoordelijk voor het eventuele stelen of kraken van uw paswoord en/of emailadres en de mogelijke gevolgen hiervan. Er wordt dan ook aangeraden om nooit hetzelfde paswoord te kiezen als het paswoord dat u gebruikt voor belangrijke doeleinden.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot Photoplaces.be, zowel de inhoud als de vorm, de weergegeven informatie en de afbeeldingen zijn eigendom van Photoplaces.be en/of van derden die hun inhoud en eventuele afbeelding hierop plaatsen. Het is bijgevolg verboden alles wat erop te vinden is where to purchase viagra online in zijn geheel of soft tab cialis gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens). Tevens is het ten allen tijde verboden deze te verkopen. Het verspreiden van deze informatie is toegestaan voor niet-commerciële doeleinden.

Deze website en al zijn gevolgen vallen onder de Belgische wetgeving. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn daarom bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich qua informatie dan ook uitsluitend tot Belgische bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Photoplaces.be maakt gebruik van Google Maps. Deze technologie valt onder de gebruiksvoorwaarden van Google Maps zelf en Photoplaces.be is dan ook niet verantwoordelijk voor de werking hiervan noch voor de eventuele schade opgelopen door het gebruik hiervan.

Nieuwe leden

 1. Turpoint
  Turpoint
  0 locaties
 2. Michel.vanherrewege
  Michel.va…
  0 locaties
 3. BenBossaerts
  BenBossae…
  0 locaties
 4. ChrPierard
  ChrPierar…
  0 locaties
 5. JoCelis
  JoCelis
  0 locaties
 6. aeboatfc
  aeboatfc
  0 locaties
 7. NooWatan
  NooWatan
  0 locaties
 8. JannaraLom
  JannaraLo…
  0 locaties
 9. Ron
  Ron
  0 locaties
 10. SonPeeters
  SonPeeter…
  0 locaties

Onlangs gezegd

 1. FraDe Ceulaerde
  FraDe Ceulaerde op PJ Schott en cheap levitra FIlls tannerie: Emma, heb je al iets gevonden over dat huis? 
 2. FraDe Ceulaerde
  FraDe Ceulaerde op Bloso Domein - Hofstade, Zemst: Ik zou graag willen weten of het er nog staat, ik…
 3. Hurricane-images
  Hurricane-images op gare de Montzen: eind augustus 2014 daar geweest. helaas is er veel…
 4. Pernan
  Pernan op gare de Montzen: Nabij: Reu de buy levitra without prescription la Gare, Montzen Belgie GPS: …
 5. JasSpeecke
  JasSpeecke op Het Schollaertshof: Het is 2 jaar geleden verkocht. Ze zijn bezig met…
 6. SteGillioen
  SteGillioen op gare de Montzen: geen treinen meer ter plaatse, is leeg…
 7. Moushy Moushy op Abandoned: Ik heb deze plek bezocht, eerst wel toestemming…
 8. stefkeh
  stefkeh op Autokerkhoven Chatillon: Klopt, ik ben er ook al geweest in 2012 en er…